MAAGANG PAPAPAREHISTRO, INANUNSIYO NG DEPED

Lyka Manalo

Inanunsiyo ng DepEd na hinihikayat ang lahat ng mga mag-aaral na papasok sa darating na School Year 2022-2023 sa Kindergarten, Grades 1, 7, at 11 na magpalista na mula Marso 25, hanggang Abril 30, 2022.

Maaaring Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na pampublikong paaralan sa inyong lugar para sa early registration.

Mahalagang paalala na ang mga papasok na Grades 2-6, 8-10, at 12 ay pre-registered na at hindi na kailangang mag-early registration. 

Samantala, ang mga pribadong paaralan ay hinihikayat na gawin ang kanilang early registration activities sa parehong mga petsa.

Para sa iba pang detalye kaugnay sa early registration ngayong SY 2022-2023, basahin ang DepEd Memorandum No. 17, s. 2022