PROSESO SA PAGHAHATI NG CLOA, PINABILISAN SA QUEZON

Ira Claire E. Marasigan

Sa pamamagitan ng proyektong Support to the Parcelization of Lands for Individual Titling (SPLIT), napadali na ng Department of Agrarian Reform (DAR) ang dibisyon ng Certificates of Landownership Award (CLOAs) sa ikatlo at ikaapat ng distrito ng probinsya ng Quezon, ika-23 ng Mayo.

Bahagi ng proyekto ang pagdadagdag ng mga Field Validation Team (FVT) na binubuo ng isang dokyumentor, isang inhinyero, at Environment and Social Safeguards (ESS) Documentor. Gumagamit rin ng teknolohiya na Kobo Toolbox kung saan ilalagay ang mga impormasyong nakalap mula sa mga site visit at panayam upang mapag-aralan para sa maggawa ng mga polisiya at pagbibigay ng direksyon.

Layunin ng SPLIT na masagot ang mga problema ukol sa titulo ng lupa para sa mga agrarian reforme beneficiaries (ARBs). Ilan sa mga kailangang masolusyunan ay ang boundary conflicts at second generation land transfers para sa mga tagapagmana ng mga namayapang ARBs.

Bukod sa Quezon, inaasahang magagamit ang SPLIT para sa 139,000 pang mga CLOAs sa buong bansa.